< Atgal
Energetikos planavimas

Horizon2020 projektas European Union City Facility

 Horizon2020 projektas European Union City Facility

The European City Energy Facility programa (EUCF) www.eucityfacility.eu yra Europos iniciatyva remti savivaldybes, vietos valdžios institucijas ir jų grupes visoje Europoje, kuriant investicijų programas (koncepcijas), siekiant paspartinti investicijas į tvarią energiją ir energijos efektyvumą. Suteikiant 60 tūkst. Eurų subsidiją (100 proc. intensyvumu), EUCF finansuoja paslaugas ir veiklą, remiančią investicijų koncepcijos plėtrą, tokias kaip (techninės) galimybių studijos, rinkos analizė, suinteresuotųjų šalių analizė, teisinė, ekonominė ir finansinė analizė, rizikos analizė ir koordinavimas. organizavimo veikla. Dotacija nėra skirta tiesiogiai finansuoti investicijas. Jis naudojamas prieigai prie paslaugų ir kuriant investicijų koncepciją, kuri galėtų tapti daugelio tolesnių investicijų (pradedant ELENA, asmeninių asmeninių kompiuterių ir privačių investicijų) durimis.

Projektą įgyvendina 5 organizacijų konsorciumas.

Ekotermija ir ekspertas Šarūnas Prieskienis buvo pasirinkti kaip Šalies ekspertai projekto įgyvendinimui Lietuvoje. Šalies ekspertų veikla yra padalinta į du etapus:

1. Išankstinės paraiškos teikimo etapas: visa veikla, susijusi su informavimo ir paramos veiksmais, teikiama miestams bei savivaldybėms, besikreipiantiems į EUCF (Helpdesc Lietuvai, tikslinių grupių informavimas apie EUCF, EUCF pristatymas informacinių sesijų, mokymų metu ir kt.).

2. Etapas po paraiškos patvirtinimo: visa veikla, susijusi su technine pagalba, teikiama paramą gavusioms savivaldybėms, kurios naudojasi „City Facility“ finansavimu. Ši veikla apima paramą pagrindinei valdymo grupei vertinant poreikius ir rengiant dotacijos susitarimus, teikiant paramą gaunančioms savivaldybėms rekomendacijas kuriant jų investicijų koncepciją, taip pat stebint investicijų koncepcijos kūrimą ir įgyvendinimą.