< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę, Pramonės g. 10, Šiauliuose“ galimybių studija

Užsakovas: AB „Šiaulių energija“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: AB „Šiaulių energija“ užsakymu buvo parengta Pietinės katilinės rekonstravimo galimybių studija. Buvo išnagrinėtos galimybės Pietinėje katilinėje įrengti 20 MW galios, 30 MW galios ir 40 MW galios biokuro katilines, įvertinti šių projektų įtaką šilumos kainos kitimui. Atlikus analizę parengtas optimalus Pietinės katilinės rekonstravimo planas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę. Buvo suderintos naujo 20 MW galios biokuro katilo investicijos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, paruošta ir administruota paraiška projekto finansavimui gauti iš Lietuvos verslo paramos agentūros.