< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Nemenčinės mieste ir Bezdonių mietelyje

Užsakovas: UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Investiciniame projekte atlikta bendrovės esamos būklės apžvalga ir analizė, nustatyti pagrindiniai techniniai – ekonominiai veiklos rodikliai. Apskaičiuota trasų modernizacijos projekto įtaka šilumos kainai, pinigų srautai bei suplanuotas projekto įgyvendinimo grafikas. Investicijos suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, paruošta paraiška projekto finansavimui gauti iš Lietuvos verslo paramos agentūros.