< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Projekto „Biokuro panaudojimas šilumos gamybai Šalčininkuose“ paraiškos parengimas

Užsakovas: UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: 2013 metais parengėme UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ projekto „Biokuro panaudojimas šilumos gamybai Šalčininkuose“ paraišką, investicijų projektą, pirkimo dokumentus katilinės pirkimui „iki rakto“ ir kitus dokumentus reikalingus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal VP3-3.4-UM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos ištekliu panaudojimas energijos gamybai“. Projekte numatyta įrengti 2 biokuro katilus bendros 5,0 MW galios su kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu Šalčininkų katilinėje. Projektui 2013 metais buvo skirta 3,39 mln. Lt investicinė parama.