< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Galimybių studija „Šilumos gamybos objektų, naudojančių biokurą arba vietinius kuro resursus, Anykščių mieste įrengimas“

Užsakovas: UAB „Anykščių šiluma“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Darbo tikslias pateikti siūlymus ir rekomendacijas siekiant maksimaliai sumažinti šilumos kainą Anykščių mieste. Atliktas techninis-ekonominis biokuro panaudojimo galimybių įvertinimas, parinktos tinkamiausios vietos rekomenduojamo dydžio biokuro katilui įrengti atsižvelgiant į techninius, ekonominiu ir aplinkosauginius reikalavimus. Atlikti finansiniai ekonominiai skaičiavimai. Paskaičiuota projekto daroma įtaka galutinei šilumos kainai. Parengtas preliminarus projekto įgyvendinimo grafikas.