< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

UAB „Toksika“ atliekų utilizavimo procese susidarančios atliekinės šilumos panaudojimo tiekiant į Šiaulių miestą galimybių studija

Užsakovas: UAB „Toksika“
Metai: 2014

 

Paslaugų aprašymas: UAB „Toksika“ Šiaulių filiale deginamos pavojingos atliekos, o šio proceso metu pagamintas garas naudojamas elektros energijos gamybai. Atliekų deginimo ir elektros gamybos proceso metu susidaro atliekinė šiluma, kurią būtų galima panaudoti tiekiant į Šiaulių miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemą. Galimybių studijoje nustatytas tiektinas į šilumos tinklus šilumos kiekis, parinkta planuojamo šilumos tiekimo tinklo trasuotė nuo UAB „Toksika“ iki Šiaulių miesto, parengtas hidraulinis šilumos tiekimo tinklo modelis, atliktas ekonominis vertinimas dėl šilumos tiekimo tinklo statybos tikslingumo.