< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

AB „Klaipėdos energija“ techninės ir ekonominės perspektyvos laikotarpiui iki 2020 metų modeliavimas ir direktyvinių planų įgyvendinimo strategijos parengimas

Užsakovas: AB „Klaipėdos energija“
Metai: 2011-2012

 

Paslaugų aprašymas: Darbo tikslas buvo įvertinant Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos technines, ekologines bei ekonomines charakteristikas, numatyti galimą Europos Sąjungos direktyvų bei nacionalinės energetikos strategijos įtaką Klaipėdos centralizuoto šilumos tiekimo ūkio vystymuisi, atsižvelgiant į esamus, statomus ar planuojamus energetinės infrastruktūros objektus. Tuo tikslu buvo vertinama dabartinė šilumos gamybos šaltinių konfigūracija ir galimi jų pertvarkymai ir plėtra siekiant atitikti Lietuvos energetikos strategijos tikslus ir užtikrinti kokybišką šilumos tiekimą Klaipėdos mieste. Kartu buvo nustatytos investicijų į šilumos gamybą apimtys ir projektai, įvertinta suformuotų projektų įtaka AB „Klaipėdos energija“ taikomai šilumos kainai laikotarpyje iki 2020 metų.