< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Naujo biokuro katilo statyba AB „Grigiškės“

Užsakovas: AB „Grigiškės“
Metai: 2012

 

Paslaugų aprašymas: Siekiant AB „Grigiškės“ pastatyti naują papildomą 10 MWbiokuro katilą buvo parengta paraiška ir susiję dokumentai siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal VP3-3.4-UM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos ištekliu panaudojimas energijos gamybai“. Projektui 2012 metais buvo skirta 5,95 mln. Lt investicinė parama. UAB „Ekotermija“ vykdo projekto įgyvendinimo priežiūrą iki pilno projekto užbaigimo.