< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Projekto „Kondensacinio dūmų ekonomaizerio įrengimas Birštono rajoninėje katilinėje“ paraiškos parengimas

Užsakovas: UAB „Birštono šiluma“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Sutarties apimtyje buvo parengta UAB „Birštono šiluma“ projekto „Kondensacinio dūmų ekonomaizerio įrengimas Birštono rajoninėje katilinėje“ paraiška, investicijų projektas ir kiti dokumentus reikalingi gauti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo paramą. Įmonė numačiusi įdiegti kondensacinį ekonomaizerį, kurio pagrindinė paskirtis – atgauti šilumos energiją, esančią į kaminą nuvedamuose degimo produktuose. Tokiu būdu, naudojant tą patį kuro kiekį, galima pagaminti daugiau šilumos energijos. Be to, kondensaciniame ekonomaizeryje vyksta papildomas dūmų valymas, tokiu būdu taupomas ne tik kuras, bet ir mažinami išmetimai (kietosios dalelės) į aplinką. Projektui 2013 metais buvo skirta 0,69 mln. Lt investicinė parama.