< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Ruklos gyvenvietės katilinės rekonstravimas įrengiant biokuro katilinę

Užsakovas: AB „Jonavos šilumos tinklai“ 
Metai: 2014

Paslaugų aprašymas: Ruklos katilinėje įrengti 7 katilai, iš kurių 4 katilai (sumontuoti 1980-1983 m.) yra užkonservuoti, likę trys katilai įrengti 2005-2009 m. Katilinėje šilumos energija gaminama degina iškastinį kurą – gamtines dujas. Tuo tarpu nacionaliniuose teisės aktuose akcentuojama kuro, naudojamo šilumos gamybai, diversifikacijos svarba, ypač – atsinaujinančių energijos išteklių plėtra šalies lygiu. Galimybių studijoje nagrinėtos Ruklos katilinės rekonstrukcijos, keičiant iškastinį kurą į biokurą, galimybės bei įtaka šilumos kainai.