< Atgal
Energetikos planavimas

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų apskaitos sistemų ir komercinių atsiskaitymų pertvarkymo koncepcijos bei jos įgyvendinimo plano parengimas ryšium su numatomu skirtingos sudėties ir kokybės gamtinių dujų tiekimu

Užsakovas: AB „Amber Grid“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Šiuo metu gamtinių dujų kiekiai Lietuvos dujų sistemoje matuojami tūrio vienetais (m3). Didėjant alternatyvių dujų tiekimo šaltinių įvairovei, pradėjus veikti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalui, į Lietuvą bus tiekiamos skirtingos sudėties ir kokybės dujos. Dėl šių priežasčių reikia pertvarkyti gamtinių dujų apskaitos sistemas. Studijoje apžvelgiama Europos Sąjungos šalių patirtis organizuojant gamtinių dujų apskaitą energijos vienetais, nagrinėjami techniniai, ekonominiai ir teisiniai apskaitos sistemų pertvarkymo aspektai, siūlomi konkretūs apskaitos sistemų pertvarkymo sprendimai ir jų įgyvendinimo planas.

Studijoje atlikta:
- ES šalių patirties apžvalga, organizuojant gamtinių dujų apskaitą energijos vienetais, kai vartotojams dujų sistemomis tiekiamos skirtingos sudėties ir kokybės gamtinės dujos;
- Pasiūlyta gamtinių dujų apskaitos sistema, numatant optimalų gamtinių dujų sudėties nustatymo įrangos kiekį, įrengimo vietas ir įgyvendinimo planą;
- Atlikta teisinės aplinkos analizė ir pateikti pasiūlymai dėl reikalingų pakeitimų.
Studijos ataskaitą galima rasti čia: http://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/duju-apskaitos-energijos-vienetais-studija