< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Mažeikių miesto katilinės plėtra, pastatant 8MW galio biokuru kūrenamą katilą, verslo planas kredito įstaigai ir investicinio projekto pagrindimas ir įkomponavimas į šilumos kainodarą pagal VKEKK reikalavimus

Užsakovas: UAB „Energetikos linijos“
Metai: 2010

 

Paslaugų aprašymas: Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimais parengtas 8 MW biokuro katilo techninis-ekonominis pagrindiniams. Parengti preliminarūs techniniai sprendimai, nustatytas investicijų poreikis, atliktas finansinis-ekonominis projekto vertinimas bei parengtas projekto įgyvendinimo grafikas.