< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Projekto „Radviliškio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro katilą bei kogeneracinį įrenginį“ paraiškos parengimas

Užsakovas: UAB „Radviliškio šiluma“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: 2013 metais parengėme UAB „Radviliškio šiluma“ projekto „Radviliškio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro katilą bei kogeneracinį įrenginį“ paraišką, investicijų projektą, pirkimo dokumentus katilinės pirkimui „iki rakto“ ir kitus dokumentus reikalingus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal VP3-3.4-UM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos ištekliu panaudojimas energijos gamybai“. Projekte numatyta įrengti 8,0 MW galios biokuro katilą su kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu Radviliškio katilinėje. Projektui 2013 metais buvo skirta 3,96 mln. Lt investicinė parama.