< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

CŠT sistemos modernizavimo Kamianske (Ukraina) Investicijų programos parengimas

 Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Stantec www.stantec.com   

Projekto tikslas buvo parengti kompleksinę Investicijų programą Kamianske miesto (Ukraina) centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimui. Investicijų programa užtikrina aplinkosaugos, investicijų ekonominio pagrįstumo ir šilumos tiekimo įmonės finasinio stabilumo reikalavimus.

Techninės pagalbos sutartis apima šias veiklas:
1. Esamos situacijos analiuzė
2. Galimybių studija/ Investicijų projektas parengiant prioritetinių investicijų programą ir programos poveikio aplinkai vertinimą
3. Finansinė ir ekonominė analizė (įskaitant prioritetinės programos įgyvendinimo įtaką šilumos tarifui)
4. Techninis ir ekonominis pagrindimas (pagal reikalavimus investicijoms Ukrainoje)