< Atgal

Investicinė parama pramonės įmonių energijos ir vandens vartojimo auditui

2014-2020 metais pramonės įmonėms numatyta Europos Sąjungos finansinė parama pagal prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ finansinę priemonę „Auditas pramonei LT“ (skaitykite daugiau). Pagal pastarąją finansavimo priemonę projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1.000.000 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma, jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti: labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 20.000 Eur; vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje – 30.000 Eur. Didžiausias Europos Sąjungos fondų finansinės pagalbos intensyvumas: 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė; 60 proc., jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė; 50 proc., jei pareiškėjas yra didelė įmonė.

 

Pramonės auditas atliekamas atestuotų fizinių asmenų, turinčių auditoriaus kvalifikaciją atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams. 2015 m. sausio 16 d. VĮ „Energetikos agentūra“ atestavo pirmuosius auditorius, įgalinčius atlikti auditus pagal „Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika“.

 

Pagal pastarąją metodiką atliktas pramonės auditas ne tik identifikuos energijos ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose ir įrenginiuose, numatys technines organizacines priemones energijos ir vandens nuostoliams mažinti, bet ir bus privalomas dokumentas siekiant paramos pagal kitas Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos priemones „RES pramonei“ (skaitykite daugiau), „Eco-inovacijos LT“ (skaitykite daugiau), „Kogeneracija pramonei LT“ (skaitykite daugiau).

 

UAB “Ekotermija” atlieka energijos vartojimo auditus pramonės įmonėms. Susidomėjus prašome kreiptis telefonu +370 5 262 6738. Apie UAB “Ekotermija” parengtus auditus pramonės įmonėms galite rasti čia.