< Atgal

Subsidijos žemės ūkio ir pramonės įmonėms biodujų kogeneracinių jėgainių statybai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos kaimo plėtros programos 2014 - 2020 m. lėšomis planuoja remti projektus, leidžiančius įrengti iki 20 MW biodujų jėgainių pajėgumų, kurie prisidės sprendžiant su aplinkosauga susijusias problemas (kvapų šalinimas, dirvožemio ar gruntinių vandenų taršos mažinimas, žemės ūkio atliekų tvarkymas ir pan.).

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4.2. investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos vartojimo įmonėse skatinimas“ lėšomis yra numačiusi remti projektus, leidžiančius įrengti iki 3 MW biodujų jėgainių pajėgumų pramonės įmonėse savo energijos reikmėms.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4.1 investicinio prioriteto „Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas“ lėšomis yra numačiusi užtikrinti, kad kitų (nei Vilnius ir Kaunas) miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje prie esančių pajėgumų papildomai būtų įrengta iki 43 MW elektrinės galios įrenginių, elektros energijos gamybai naudojančių pilnai ar dalinai atsinaujinančius energijos išteklius (biokurą ir (ar) biodujas).

UAB „Ekotermija“ ar jos darbuotojai yra parengę UAB „Kurana“ ir UAB „Agaras“ projektų dokumentus pagal kuriuos buvo gauta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama įgyvendintiems ar šiuo metu įgyvendinamiems biodujų kogeneracijos projektams.

Jeigu Jus domina konsultacinės paslaugos siekiant gauti subsidiją susisiekite su mumis telefonu +370 652 33293 arba el. paštu info@ekotermija.lt.


 

Visos naujienos