< Atgal

Subsidijos pramonei energijos efektyvumo didinimui ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui energijos gamybai

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija numato teikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų subsidijas pramonės įmonėms pagal naujojo 2014 – 2020 metų periodo 4 Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas“ investicinį prioriteto „4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos vartojimo įmonėse skatinimas“ uždavinį „4.2.1. uždavinys „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“.

Remiamos veiklos:

  • Atsinaujinančios energijos panaudojimas pramonės įmonėse. Pagal šią veiklą numatoma finansuoti atsinaujinančios energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimą, naujų atsinaujinančių energijos išteklių efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimą ir diegimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją vienos ar kelių pramonės įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir jos netiekiant į šalies energetinius tinklus;
  • Kogeneracinių jėgainių įmonėse įrengimas. Pagal šią veiklą numatoma finansuoti kogeneracinių jėgainių įrengimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti vienu metu generuojamą elektrą ir šilumos energiją vienos ar kelių pramonės įmonių vidiniams poreikiams tenkinti jos netiekiant į šalies energetinius tinklus;
  • Įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti energijos vartojimo efektyvumą didelėse pramonės įmonėse, diegimas;
  • Energetinio audito įmonėse atlikimas. Paramą planuojama teikti „čekio“ principu, finansuojant energetinio audito atlikimą pramonės įmonėse. Audito metu identifikuojamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir anglies dioksido emisijos mažinimo galimybės bei numatomos atitinkamos priemonės siekiamam rezultatui pasiekti.

Jeigu Jus domina konsultacinės paslaugos siekiant gauti subsidiją susisiekite su mumis telefonu +370 652 33293 arba el. paštu info@ekotermija.lt .


 

Visos naujienos