< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Reguliavimo apkrovos (RA) paslaugų techninių galimybių studija.

Užsakovas: LITGRID AB

Metai: 2017

ESO ir LITGRID užsakymu, nustatytas elektros vartotojų techninis potencialas bei jų galimybės reguliuoti savo vartojamą galią dalyvaujant elektros rinkoje tiesiogiai arba per paslaugos tiekėjus, taip pat nustatyti paslaugos techniniai reikalavimai, kuriais remiantis būtų galima užtikrinti RA paslaugų rinkos veikimą.

Atliktos studijos rezultatai bus pristatomi Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatoriams bei panaudoti kuriant vieningą Baltijos šalių lanksčių paslaugų elektros rinką.